Y Beatles yn Gymraeg


Achos

Achos y byd yw crwn, yn 'nhroi ymlaen
Achos y byd yw crwn

Achos y gwynt yw tal, yn chwythu 'mryd
Achos y gwynt yw tal

Caru'r cyfan, cariad gen i
Caru'r cyfan, cariad gen ti

Achos y wybr las, dw i'n llefain
Achos y wybr lasAnnwyl Prwdens

'Nwyl Prwdens, dere i maes i chwarae?
'Nwyl Prwdens, cyfarch y bore crai

Mae'r haul yn uwch, mewn wybr las
Mae'r holl yn fraf, tithau i ma's
'Nwyl Prwdens, ddoi ti allan i chwarae?

'Nwyl Prwdens, agor' dy llygaid
'Nwyl Prwdens, gweld wybrau'r haul

Bydd y cymylau, yn did blodyn
Fy eisiau i, i weld dy wen
'Nwyl Prwdens, ymagori dy llygaid?

Edrych amdanat ti...Blith-Draphlith

Pan gyrhaeddaf i'r godre, dychwelyd i ben y llithren
Yn y lle sefyll, troi, mynd am dro ar 'mhen
Nes imi dod i'r godre a dwi'n eto dy weld

Oes neu ddoes eisiau arnat' imi dy garu
Dwi'n dod i lawr yn fuan ond milltiroedd uwch di
Dweda, dweda, dweda wrtha i'r ateb
Wel, hwyrach fod ti'n gariad, ond ti ddim yn ddansiwrD'Blues Di

Unig dw i, marw amdana'i
Unig dw i, marw amdana'i
Os dwi ddim wedi marw
Gwyddost ti'r rheswm gen i

Yn y bore, marw amdana'i
Yn y noswaith, marw amdana'i
Os dwi ddim wedi marw
Gwyddost ti'r rheswm gen i

O'r awyr oedd 'y mam, o'r ddaear oedd 'y nhad
Finnau dw o'r bydysawd, ti'n gwybod hen wlad
Dw i'n unig, marw amdana'i
Os dwi ddim wedi marw
Gwyddost ti'r rheswm gen i

Mae'r eryr'n pigo'r llygad, yn llyfu'r esgyrn y prif
Teimlo hunanladdiad, fel Jones o Bob Dylan
Dw i'n unig, marw amdana'i
Os dwi ddim wedi marw
Gwyddost ti'r rheswm gen i

Cwmwl du traws 'y mryd, am f'enaid caddug glas
Teimlo hunanladdiad, am ganu gen i gas
Dw i'n unig, marw amdana'i
Os dwi ddim wedi marw
Gwyddost ti'r rheswm gen iDwi am ddweud wrthyt

Dwi am ddweud wrthyt
Llawn o bethaui ddweud ydy 'mhen i
Pan wyt ti'n 'ma
Y geiriau'i gyd llithro oddi wrthyf i

Pan dwi'n d'agosu
Dechrau imi lusgo i lawr mae'r chwarae
Mae hyn yn dda
Byddai'n dy neud tro nesa, efallai

Ond os ymddangosa'i amfwyn
'Mond yw hi fi a dim 'y mryd
Sy'n drysu pethau hyn

Dwi am ddweud wrthyt
Preyderu dw i a dwn i ddim am beth
'Sdim ots imi
Mi allwn aros, amser 'da fi

Eisiau dy nabod yn dda gen i
Gall 'y mryd siarad wrthyt ti
Falle deallet tiDwi 'mond yn cysgu

Pan ydw i'n deffro yn y bore
Codi'r pen, yn dylyfu gên
Pan ydw yn ystod breuddwyd dydd
Yng ngwely aros, llifo'i fyny
Nad 'y neffro, nac 'y siglo
'Ngadael yn y man, dwi 'mond yn cysgu

Pawb yn meddwl yr ydw i'n dioglyd
Imi 'sdim ots, mae'n nhw' yn orffwyll
Yn rehedeg yn gyflym hwnt ac yma
Nes yn gweld does dim rhaid
Plîs dim andwya'r dydd, dwi'n mewn breuddwyd Ac yn y man, dwi 'mond yn cysgu

Dyna'r byd sydd yn mynd ar lan fy ffenest
Amser 'da fi

Ar y nenfwd dw i'n safnrhythu
Gan aros am deimlad cysgu...Dwi'n mor flin

Dwi'n mor flin, heb hunell o gysgu
Dwi'n mor flin, a 'mryd i 'di torri
Tybed dylwn i godi, a diod neud imi

Dwi'n mor flin, dwn i ddim beth o hyd
Dwi'n mor flin, arnat ti sydd fy mryd
'Sgwn ai dylwn i'th alw, ond gwn i beth 'naet ti

Dywedet dwi'n ffugio'r cyfan
Ond does dim jôc, gwneir imi cam
Fedra'i ddim cysgu, atal f'ymenydd
Tri wythnos yw hi, dw i'n mynd o fy mryd
Rhoddwn iti popeth gen i er mwyn hedd meddyliau

Dwi'n mor flin, mae trafferth arna fi
Er 'mod i mor flin, sigaret arall y caf i
A melltithio Walter Raleigh, mor o ddelff oedd hynnyDydd yn y Bywyd

Darllenais newyddion, o boi
Am un dyn lwcus a wnaeth y gradd
Er fod y ffaith braidd yn bruddaidd
Wel, angen arna'i chwertin, ah
Mi nes i weld y llun, ah

Chwythodd ei fryd i maes mewn car
Dim sylwodd newid y goleuadau
Torf bobl safai a rhythu
Wyneb a welsen nhw
Dydy neb yn siwr yn wir ydy o'n ran o Dy'r Arglwydd

Mi welais ffilm heddi, o boi
Roedd Byddin Lloegr new'dd ennill rhyfel
Torf bobl troes syllu i ffwrdd
Ond edrych rhaid imi, 'di darllen amdani

Mi garwn dy droi ymlaen...

Godais, cwympo'r gwely, llusgo crib tros 'y mhen i
Es i lawr y grisiau gael paned, wrth edrych lan, sylwais i 'mod yn hwyr
Gipiais 'nghot a het hefyd, dal y bws gan amser rhydd
Es i lan y grisiau gael 'smygu, siaradodd rhywun a chympais i' mewn freuddwyd

Ddarllenais newyddion heddi
Pedair mil twll yn Sir Gaeryhirfryn
Er fod y tyllau yn fychan
Oedd rhaid rhifo'r cyfan
Rwan gwyddon sawl twll gofynnir llenwi Neuadd Albert Brenhinol

Mi garwn dy droi ymlaen...Dyma yr Haul

Dyma yr haul, 'nghariad i
Dyma yr haul, a dwi'n dweud
Braf yw hi

'Nghariad i, hir ac oer ydy'r gaeaf wedi
'Nghariad i, blynyddoedd yw hi ers bod yma

'Nghariad i, ar y wynebau dwi'n gweld gwenau
'Nghariad i, blynyddoedd ers hi bod yn glir

'Nghariad i, ymdoddi'n araf mae'r rhew
'Nghariad i, blynyddoedd ers hi bod yn glirDyn Dimlle

Dyn y dimlle ydy e
Yn eistedd yn ei wlad dimlle
Yn wneud ei blanau dimlle am dim-rhywun

Dydy ganddo fe safbwynt
Yn gwybod ddim lle mae e'n mynd
Onid e tipyn fel ti a fi

Dyn dimlle, gwranda
Wyddost ti'r arall
Dyn dimlle, mae'r byd yn aros amdanat ti

Mae e'n mor ddall ag ei all
Gweld dim ond yr hyn ei hoff
Dyn dimlle, alli di weld fi o gwbwl

Dyn dimlle, paid â phoeni
Ymarafu, paid â brysio
G'daela'r cyfan nes rhywun arall yn dodFydd hi ddim hir

Fydd hi ddim hir, ie
Fydd hi ddim hir, ie...
Fydd hi ddim hir, ie...
Nes imi bod â thi

Noson pob, pan ganddo pawb amser da
Dyma fi, yn eistedd ar 'mhen fy hun

Ers iti 'ngadael, mor unig ydw i
Nawr wyt ti'n dod, wyt ti'n dod adre
Mi fyddai'n dda fel dylwn i
Ti'n dod adre, ti'm dod adre

Noson pob, mae'r dagrau'n dod o'r llygaid
Diwrnod pob, dwi wedi dim ond llefain

Diwrnod pib, dan ni' hapus, gwn i
Gwn i nawr, byddi di byth 'ngadael fiY Gair

Dweud y gair, a 'ddet ti'n rydd
Dweud y gair, a fel mi sydd
Dweud y gair sydd yn fy mryd
'Ti wedi clywed, mae'r gair "caru"
Mae'n mor fraf, mae'n haul haf
Dweud y gair, caru

Ar y dechrau, camddeallais
Ond nawr gan air da, mae gen i les

Bobman myneda', d'wedir y gair
Yn llyfrau da-drwg fy wedi darllen

Nawr fod i wybod beth teimla' fod yn iawn
Dwi'n yma i ddangos y golau i bawbGlaw

Pan fyddo'r glaw, fe ddyn a chudd eu pen
Bod yn marw waeth iddyn, pan fyddo'r glaw

Pan ddisglair y haul, ddiangant i'r cysgod
I gael llymaid o ddiod, pan ddisglair y haul

Glaw... poena' ddim
Disglair... braf ydy'r hin

Galla i'ch dangos, pan ydy glaw ac haul
'Mond stad y cof i gael, galla'ch dangos

Gallet ti'm nghlywed, pan ddechrau bwrw glaw
Popeth ydy fel nawr, gallet ti 'nglywedGyrru Fy Nghar

Holais ferch beth oedd ei hoff i fod
Wedodd, Cariad, oni di ganfod?
F'eisiau fod enwog, seren y sgrin
Ond allet ti 'neud rhywbeth amadanon ni

Alla di yrru fy nghar
Minnau, bydda i'n fod 'star'
Alla di yrru fy nghar
A 'fallai caraf di

Wedais wrthi fod 'nyfodol yn dda
Wedodd, Cariad, sy'n arnaf
Gweithio am geiniog, mae'r cyfan yn wych
Ond mi alla dy ddangos amser gwell

Wedais wrthi alla'i ddechrau yn fuan
Wedodd, mae gen i rywbeth dweud rwan
Does gen i gar, peth a dorri 'nghalon
Ond gyrrwr mae gen i, a decharu yw honHelp!

Help, rhaid imi rhywun
Help, nid syth unrhywun
Help, ti'n gwybod rhaid imi
Help!

Pan oeddwn i'n ieuengach, mwy na heddiw
Doedd rhaid imi mewn ffordd help unrhyw
Ond mae dyddiau 'di mynd, dwi ddim yn hyderus,
Nawr dwi newydd newid 'y mryd, ac agor y drysau

Help os allet ti, dwi'n teimlo'n isel
A dw i'n neud gwerthgawrogi dy fod yn yml
Help osod i mi

A mae 'y mywyd wedi newid g'maint o ffyrdd
F'annibyniaeth ymddengys diflannu yn y tawch
Ond yma yn y man dwi'n temilo'n mor anniogelMae gen i deimlad

Mae gen i deimlad, teimlad y tu mewn ddwys, o ie
Mae gen i deimlad, alla i ddim celu, o na

Dylet 'y nghredu, dim arna'i fethu'r trên, o ie
Os ti'n 'ngadael i, ni fyddai'n hwyr tro nes', o na

Holl flynydo'dd 'ma dwi wedi bod crwydro
Gan ryfeddu pam ddywedodd wrthyf neb

Mae gen i deimlad sy'n 'nghadw ar fys troed
Mae gen i deimald, dwi'n meddwl pawb sy'n ei wybod

Roedd gan bob un blwyddyn anodd
Roedd gan bob un amser mwynhau
Roedd gan bob un breuddwyd gwlyb
Roedd pawb yn gweld llewyrch y haul

Roedd gan bob un blwyddyn mwynhau
Roedd pob un yn gollwng ei gwallt
Roedd pawb yn tynnu ei hosan
Roedd pawb yn rhoi eu troed i lawrMi lefainaf ynlle

Mae gen i bob reswm yn y byd i fod'n ddig
Am golles i'y gares i, f'unig
Os ei ennill dwi ddim, bydda i'n 'nhrapio fy hun
Ond alla'i ddim, llefaina' ynlle

Mae gen i bwys ar 'y ysgwydd sy mwy na 'nhraed i
Alla'i ddim siarad am bobl a gwrdda i
Os ei gweld hi dwi ddim, mi geisia i wneud hi trist
Ond alla'i ddim, llefaina' ynlle

O flaen eraill eisiau dim llefain
Dwi'n dod swil pan safnrhythan nhw
Mi fydda i ymguddio, ond bydda i'n dod yn ô rhywdro

A wedyn dylet ti guddio merched i gyd
Am dorra i bob galon yn y byd
Mi fydda i'n eu torru mewn dau, a dy ddangos gwr cariadus
Ond alla'i ddim, llefaina' ynlleO'naf iti

Os oes rhywbeth wyt t'eisiau
Os oes rhywbeth alla'i neud
Galwa i mi, a 'dda i'n ei anfon
Gan serch o'naf iti

Gen i bobeth wyt t'eisiau
Fel calon sy'n for gywir
Galwa i mi, a 'dda i'n ei anfon
Gan serch o'naf iti

Gen i freichiau sy'n hiraethu arnat
A dy gadw ar f'ochr i
Oes gwefusau gan eisiau dy gusan
A dy ddal yn ddiwall gen iPam na nawn ni hi yn y ffordd

Pam na nawn ni hi yn y ffordd?
Bydd neb yn weld arnon ni
Pam na nawn ni hi yn y ffordd?Pen-Blwydd

Dweud dy ben-blwydd yw hi
Mae'n 'mhen-blwydd i hefyd
Dy ben-blwydd ydy hi
Fydd gynnon ni amser dda
Dwi'n llon am dy ben-blwydd
Pen-blwydd hapus iti

Ie, dyn ni'n cerdded at y parti, parti

(Pen-blwydd) Hoffwn dylech chi ddawns
(Pen-blwydd) Gymer dy sia-sia-sia-siawns

Plentyn Bach

Plentyn bach, plentyn bach
Plentyn, fyddet ti'n dawnsio 'da fi
Dwi'n mor drist ac unig
Achuba cyfle 'da fi

Os arnat ti rhywun i'wneud di teimlo'n fraf
Pan fyddet 'da fi, byddwn ni'n mor dda
So come on, come on, come onPren o Lychlyn

Unwaith roedd gen i merch
Neu ddylwn ddweud y fi ganddi hi
Ddangosodd ei lle
Onid hi brin, pren o Lychlyn

Gofynodd imi aros ac eistedd unrhyw lle
Edrychais o gwmpas a sylwais i ddim eisteddle

Eisteddais ar hugan
Roedd amser prin, hyfed ei gwin
Siaradwn nes ddau
'No meddai hi, "Amser gewly"

Wedodd bod iddi gwaith yfory a dechrau chwerddiad
Nac imi, wedais, ac ymlusgo cysgu yn y bath

A phan codais i
Ar 'mhen fy hun, 'di ffoi aderyn
Felly, dechreuais tân
Onid hi brin, pren o LychlynRhywbeth

Rhywbeth yn y modd y hi'n symud
Fy nenu fel dim cariad arall
Rhywbeth yn y modd hi'n deisyf fi
Dwi ddim am ei gadael nawr, 'sti credu dwi ynddi'n fawr

Rhywbeth yn ei gwên mae hi'n gwbod
Rhaid imi ddim cariad arall
Rhywbeth yn ei harddull yn 'nangos fi
Dwi ddim am ei gadael nawr, 'sti credu dwi ynddi'n fawr

Fydd yn tyfu 'nghariad, ti'n gofyn
Dwn i ddim, Dwn i ddim
Ti'n aros nawr, falle 'mddangos hi
Dwn i ddim, Dwn i ddim

Rhywbeth yn y modd y hi'n gwybod
Rhaid imi neud 'mond meddwl amdani
Rhywbeth yn y pethau hi'n 'nangos fi
Dwi ddim am ei gadael nawr, 'sti credu dwi ynddi'n fawrSut Mae, Heulwen

Sut mae, heulwen? (x3)

Rhaid imi gwên, a gan yr haul i maes
Rhywbeth i wê amadano mae gen i
Dwi'n teimlo'n dda, mewn modd neilltuol
Mewn cariad, ac mae hi'n dydd araul

O dan coeden cysgydol gorweddwn
Mi gara'i hi ac mae hi'n 'y ngharu fi
Hi'n teimlo'n dda, mae hi'n ymddangos'n fraf
Mor falch i wybod y bod hi'n 'y nghares i

Dan ni'n am dro, i fyny yw'r haul
Llosgi 'y nhraed pan nhw'n bwrw lawrTrethwyr

Gad imi ddywedyd bydd hi
Dyma un iti, un deg naw imi
Am ddwi'n y trethwyr, ie, ddwi'n y trethwyr

Os ymddengys pum y cant rhy fach
Bydd diolchgar dwi ddim yn dal arall
Am ddwi'n y trethwyr, ie, ddwi'n y trethwyr

Os ti'n gyrru câr, trethaf i'r ffordd
Os ti am eistedd, trethaf i'r ystôl
Os ti'n teimlo'n oer, trethaf i'r haul
Os ti'n mynd am dro, trethaf i dy draed

Paid â 'ngofyn beth yw fy rheswm i
Os eisiau talu rhagor nad wyt ti
Am ddwi'n y trethwyr, ie, ddwi'n y trethwyr

Fy nhyngor i gyn marwolaeth
Arddela'r arian ar dy lygaid
Am ddwi'n y trethwyr, ie, ddwi'n y trethwyrTripiwr Dydd

Gen i rheswm da
Am gymryd y ffordd allan hawdd

Yr oedd hi'n dripiwr dydd
Tocyn un-ffordd, ie
Yr oedd hi'n mor hir
O hyd dod, a nes i ddod

Mae hi'n 'smaliwr fawr
'Nghymryd i hanner y ffordd

Ceisies ei boddhau
'Mond chwarae naeth hi un nosWyneb Dw I Newydd Gweld

Wyneb dw i newydd gweld
Rhaid i gofio pan a lle gwrddon ni
Yr unig ferch imi yw hi, a dwi am wela bawb cwrddon ni

Os oedd hi'n ddydd arall, falle
Byddwn i yn edrych i ffwrdd, a byddwn i fyth 'wybod hi
Ond nawr breuddwydiaf amdani hi

Yn syrthio, ie, dw i'n syrthio
A mae hi'n 'ngalw imi yn ôl

Dwi ddim wedi gwybod pethau hyn
Dwi wedi bod unig ac aros oddi olwg
Ond doedd y merched eraill dim fel hynWyt ti byth yn rhoi dy arian di

Wyt ti byth yn rhoi fi d'arian di
Dim ond yn rhoi fi dy papurau hynod
Ac yn ystod ein trafodaethau ni, ti'n torri lawr

Dw i byth yn rhoddi di 'y nghlustog i
Dim ond yn rhoddi di fy sefyllfaoedd
Ac yn ystod ein ymchwiliadau ni, dwi'n torri lawr

Wedi prifysgol, dim o'r pres
Dim dyfydol, dim o'r rhent
Y pres i gyd talwyd, dimlle i fynd

Gwaith unrhyw, ar y dôl
Dydd Llun cynnar, troi yn ôl
Arian talwyd, dimlle i fynd
Ond teimlad cyfareddol, dimlle i fyndYfory gŵyr byth

Caewch y cof, arnofiwch i ffwrdd
Marw dydy hi, marw dydy hi

Dodi bob meddwl, ymroddi i'r diddim
Mae hi'n tywynnu, mae hi'n tywynnu

Fe welwch chi wybodaeth o'r tu mewn
Mae hi'n bodolaeth, mae hi'n bodolaeth

Cariad yw pawb, mae popeth yn gariad
Mae hi'n nabod, mae hi'n nabod

Anwybodaeth a chas, arwylan nhw
Dydy hi gredu, dydy hi credu

Gwrandwch ar liwiau'ch breuddwydd chi
Dydy hi adael, dydy hi adael

Neu chwarae teg, bodolaeth nes i'r pen
O'r dechreuad, o'r dechreuad...Yn nu yw 'Maban

O, be' dylwn i wneud
Yn nu yw 'maban, a glas ydw i
Dwedwch be' dylwn i neud

Amdano fe meddwl hi, a felly du yw ei wisgo Ac er daw e byth yn ôl, yn nu hi wisgo

Dw i'n meddwl amdani, arno mae ei feddwl hi
Er dim ond mympwy yw hi, sy ddim arna fi

O, pa mor hir bydd hi
Nes iddi hi weld y wall y naeth hi neud